International Recycling Energy

Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obținut din deșeuri municipale, prin realizarea unei instalații și încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timișoara


Despre proiect

Motivație

Conform HG 343/2005 începând cu 1.01.2009 depozitul de la Parța-Șag a fost închis și ca urmare Consiliul Local Timișoara a fost nevoit să-și reconsidere strategia în ce privește eliminarea finală a deșeurilor. Ca urmare, în anul 2009, Primăria Timișoara, S.C. Retim Ecologic Service S.A. și S.C. COLTERM S.A. au analizat modalitățile de eliminare a deșeurilor și valorificarea energetică a acestora pe termen lung prin reducerea de energie electrică și termică. Prin punerea în funcție a stației de sortare S.C. Retim S.A. obține un combustibil alternativ ce în prezent este valorificat energetic la fabricile de ciment din țară. De asemenea S.C. Retim Ecologic Service S.A. are în vedere și valorificarea restului de deșeuri printr-o serie de alte investiții, și ca atare cantitatea finală de combustibil alternativ provenit din deșeuri este de 78.500 tone/an.Ca urmare cele trei entități menționate mai sus au decis înființarea unei societăți private ”Internațional Recycling Energy” care să dezvolte acest proiect. Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat înființarea acestei societăți prin HCL nr.302/27.09.2011 lucru care s-a concretizat în 18.01.2012 societatea primind certificatul de înregistrare.

Localizare

Timișoara este capitala administrativă a județului Timiș, are o suprafață de 130,5 km și peste 300.000 locuitori. Este străbătut de râul Bega și asigură legătura cu orașele Lugoj, Arad, Reșița și Moravița cu legătură directă cu Serbia și Ungaria.

Alimentarea cu energie termică a orașului se face în sistem centralizat pentru 78.000 de apartamente cu două centrale de producție (CET Sud și Centru). Cele două centrale folosesc ca și combustibil gazul metan și cărbunele. Sistemul de transport și distribuție se realizează printr-un sistem de conducte de aproximativ 370 km. În contextul în care începând cu 1.01.2009 depozitul de gunoi de la Parța-Șag a fost închis, S.C. Retim S.A. a trebuit să-și reconsidere strategia în ce privește eliminarea deșeurilor menajere colectate. Astfel în apropierea CET Sud Timișoara S.C. Retim Ecologic Service S.A. a finalizat prin investiții proprii o stație de sortare care produce un combustibil din deșeurile municipale sortate. În momentul de față acestea sunt valorificate energetic la fabricile de ciment din țară. Pentru restul deșeurilor menajere se va investi într-o instalație care va produce biogaz utilizat apoi într-o instalație de cogenerare de mică putere cu motoare termice ce va produce energie pentru necesitățile proprii. O parte din biogazul rezultat și biocoalul rezultat din fermentare se va utiliza și în centrala electrică de termoficare care se va construi.

Zero deșeuri

Noua investiție va valorifica energetic cantitatea de 78.750 tone/an de combustibil rezultat din deșeurile menajere si biocoal rezultat din fermentarea fractiei biodegradabile, printr-un cazan care va produce min. 37 t/h abur(cu presiunea de min. 42 bara,430 oC ) si un turbogenerator care va avea o putere de min. 5, 5 MWe și min. 14 MWt în cogenerare de înaltă eficiență. Instalația trebuie să se încadreze în normele europene în ceea ce privește emisiile de noxe, asigurându-se în același timp și eliminarea zgurii și cenușii uscate.

Obiective

1. Eliminarea deseurilor sortate prin valorificarea energetică a combustibilului alternativ rezultat din acestea, printr-o instalație de cogenerare de înaltă eficiență.

2. Reducerea consumului de gaz metan, prin înlocuirea acestuia cu acest combustibil alternativ, rezultatul fiind de aproximativ 16 milioane m3//an. Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească noua instalație sunt următoarele: · Condiții bune de funcționare a instalațiilor și siguranța în exploatare · Condiții optime de amplasare (teren, existența utilităților pe platformă, căi de acces, ieșire la S.E.N., etc.) · Costuri minime de exploatare · Mentenanță asigurată · Respectarea cerințelor de mediu în vigoare.

Soluții

În acest context, grupul de lucru format în Primărie din administrația locală, S.C. Retim Ecologic Service S.A. și S.C. COLTERM S.A. au decis să utilizeze deșeurile sortate ca și combustibil alternativ și să producă energie electrică și termică.

Soluția optimă este următoare: · Instalație de ardere în strat fix a 9,375 tone/h combustibil alternativ si 1,310 t/h biocoal · Cazan de abur de cu parametrii orientativi de 37 tone/h, 45 bar si 430oC cu o instalație de epurare gaze de ardere · Turbină cu abur cu condensație și priză cu o putere de min. 5,5 Mwel si o putere termică la priză de min.14 MWth. · Generator cu putere 7,5 MVA (adaptat la parametrii turbinei mai sus mentionate).

Date de identificare ale societății

Denumire: ”International Recycling Energy S.A.”

Sediul Social: Timișoara, Calea Șagului nr. 201, jud. Timiș

Cod Unic de înregistrare: 2959125/19.01.2012

Nr. ordine în registrul comerțului: J35/80/19.01.2012.


Consiliul de administrație

Hocmuth Peter Ludwig

Membru
Curriculum Vitae

Piturca Simu Ion

Membru
Curriculum Vitae

Ferencz Andrei

Membru
Curriculum Vitae
Concurs Manager Proiect
Evaluare membrii CA
Informații acționari
Structura AGA

Contact

Adresa:

Calea Șagului, nr. 201 ,
Timișoara
Romania

Informații:

office.ire2011@gmail.com

© Powered by RootService 2018